Incluziune sociala prin servicii sociale în comunitate – COD PROIECT MYSMIS 2014+: 130549, POCU/462/4/15/130549

Incluziune sociala prin servicii sociale în comunitate – COD PROIECT MYSMIS 2014+: 130549, POCU/462/4/15/130549

DENUMIREA BENEFICIARULUI: Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protectia Copilului

 

SCOPUL PROIECTULUI: Susținerea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a reinstituționlizării persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comanești prin asigurarea serviciilor la nivelul comunității.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

 Obiectiv specific 1. Crearea și funcționarea unei rețele de asistenți personali profesioniști și a serviciului de Asistență și Suport care să ofere servicii sociale unui numar de 5 persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din CRRPH Comănești.

Obiectiv specific 2. Functionarea serviciilor integrate pentru 24 persoane adulte cu dizabilități în cadrul celor 4 locuințe protejate și a centrului de zi construite prin proiectul Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități finanțat prin POR 2014 – 2020 în orașul Târgu Ocna, județul Bacău;

 REZULTATE

  • 29 persoane adulte cu dizabilități eligibile pentru dezinstituționalizare beneficiază de asistență și suport pentru luarea unei decizii în procesul de pregătire pentru dezinstituționalizare și tranziție spre alternative de tip familial;
  • 1 campanie de informare și conștientizare pe tema nediscriminării derulată în comunitățile din județul Bacău;
  • Reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat cu 29 persoane adulte cu dizabilități prin transferul beneficiarilor în cele 4 locuințe protejate și plasarea la 5 Asistenți Personali Profesioniști;
  • Noi servicii oferite la nivelul comunității care asigură tranziția de la sistemul instituționalizat la servicii la nivelul comunității: 4 locuințe protejate funcționale, 1 centru de zi funcțional, 1 rețea de 5 asistenti personali profesionisti create, 6 servicii sociale licențiate;
  • Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități ca urmare a transferului din sistemul instituționalizat clasic în alternative de tip familial;
  • Prevenirea reinstituționalizării pentru 29 persoane adulte cu dizabilități.

 VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI :

Valoarea totală (lei)Valoarea totală eligibilă(lei)Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE (lei)Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (lei)Valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului(lei)
7.888.419,08  7.888.419,08  6.705.156,23 lei 1.025.484,83 lei157.778,02 lei

DATA ÎNCEPERE: 07.04.2020 ;  DATA FINALIZARE: 06.04.2023

Pentru informații sulimentare privind proiectul, persoana de contact este Badea Mădălina – Manager proiect – telefon 0742187111, E-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din  Fondul Social European prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020