Incluziune sociala prin servicii sociale în comunitate – COD PROIECT MYSMIS 2014+: 130549, POCU/462/4/15/130549

Incluziune sociala prin servicii sociale în comunitate – COD PROIECT MYSMIS 2014+: 130549, POCU/462/4/15/130549

DENUMIREA BENEFICIARULUI: Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protectia Copilului

SCOPUL PROIECTULUI: Susținerea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a reinstituționlizării persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comanești prin asigurarea serviciilor la nivelul comunității.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 Obiectiv specific 1. Crearea și funcționarea unei rețele de asistenți personali profesioniști și a serviciului de Asistență și Suport care să ofere servicii sociale unui numar de 5 persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din CRRPH Comănești.

Obiectiv specific 2. Functionarea serviciilor integrate pentru 24 persoane adulte cu dizabilități în cadrul celor 4 locuințe protejate și a centrului de zi construite prin proiectul Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități finanțat prin POR 2014 – 2020 în orașul Târgu Ocna, județul Bacău;

 REZULTATE

  • 29 persoane adulte cu dizabilități eligibile pentru dezinstituționalizare beneficiază de asistență și suport pentru luarea unei decizii în procesul de pregătire pentru dezinstituționalizare și tranziție spre alternative de tip familial;
  • 1 campanie de informare și conștientizare pe tema nediscriminării derulată în comunitățile din județul Bacău;
  • Reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat cu 29 persoane adulte cu dizabilități prin transferul beneficiarilor în cele 4 locuințe protejate și plasarea la 5 Asistenți Personali Profesioniști;
  • Noi servicii oferite la nivelul comunității care asigură tranziția de la sistemul instituționalizat la servicii la nivelul comunității: 4 locuințe protejate funcționale, 1 centru de zi funcțional, 1 rețea de 5 asistenti personali profesionisti create, 6 servicii sociale licențiate;
  • Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități ca urmare a transferului din sistemul instituționalizat clasic în alternative de tip familial;
  • Prevenirea reinstituționalizării pentru 29 persoane adulte cu dizabilități.

 VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI :

Valoarea totală (lei) Valoarea totală eligibilă(lei) Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE (lei) Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (lei) Valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului(lei)
7.888.419,08  7.888.419,08  6.705.156,23 lei 1.025.484,83 lei 157.778,02 lei

DATA ÎNCEPERE: 07.04.2020 ;  DATA FINALIZARE: 06.04.2023

Pentru informații sulimentare privind proiectul, persoana de contact este Badea Mădălina – Manager proiect – telefon 0742187111, E-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din  Fondul Social European prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Anunt recrutare si selectie personal – proiect POCU 130549

Rezultate selectie dosare – proiect POCU 130549

Rezultate privind PROBA INTERVIU a candidatilor COD MySmis 2014+130549

Rezultate finale procedura de recrutare si selectie Proiect POCU 130549

Anunt de recrutare si selectie personal pentru ocuparea posturilor infiintate in organigrama proiectului Incluziune sociala prin servicii sociale in comunitate, Apel proiecte POCU: 462/4/15/130549

Rezultate selectie dosare proiect – POCU 130549

Rezultat interviu procedura de selecție și recrutare în cadrul Proiectului POCU 130549

Rezultat final – Proiect POCU 130549

Comunicat de presa Desteptarea

Comunicat de presa – Eveniment pe tema nediscriminarii in cadrul proiectului, cod 130549

DGASPC Bacau recruteaza Asistenti Personali profesionisti in cadrul Proiectului Incluziune Sociala prin Servicii Sociale in comunitate 130549

Anunt recrutare selectie personal posturi Proiect POCU 130549

Anunt recrutare si selectie ocupare posturi vacante – Cod 130549

Documentatie concurs

Bibliografie pentru concursul privind ocuparea postului de asistent medical, asistent social si psiholog


Anunt important

Va informam ca termenul de depunere al dosarelor s-a prelungit pana la 10.11.2021, ora 10:00. Va rugam sa consultati anuntul atasat.

Anunt de recrutare si selectie pentru ocuparea posturilor vacante – Cod 130549


Rezultate selectie candidati 10.11.2021


Rezultate privind proba INTERVIU a candidatilor inscrisi la procedura de recrutare si selectie din data de 11.11.2021 in cadrul Proiectului POCU 462 / 4 / 15 / 130549


Rezultate contestatie PROBA INTERVIU – 11.11.2021

Rezultate finale dupa contestatie – Interviu – 130549


Anunt recrutare si selectie 130549

Bibliografie 130549

POCU 130549 INCLUZIUNE SOCIALA PRIN SERVICII SOCIALE IN COMUNITATE

Rezultate selectia dosarelor POCU 130549

Rezultate proba interviu – procedura de recrutare si selectie -POCU 130549


Anunt recrutare si selectie pentru ocuparea posturilor vacante prevazute in organigrama Proiectului 130549


Anunt revizuit de recutare si selectie personal in cadrul proiectului POCU 130549


Prelungire termen depunere dosare 130549

Rezultate finale proba interviu 130549

Nota: Candidatii declarati admisi vor sustine interviul in data de 07.03.2022, la sediul CENTRULUI DE INGRIJIRE DE INGRIJIRE SI ASISTENTA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI „COSTACHE NEGRI” TG. OCNA, situat in Targu Ocna, strada Tisesti nr. 45.

Candidatii de pe lista de rezultate la sectia dosarelor de la numarul 1 pana la 17 se vor prezenta incepand cu ora 09:00, iar ceilalti de la ora 11:00.

Rezultate selectie dosare procedura de recrutare si selectie POCU 130549

Rezultate proba interviu – POCU 130549 – 07.03.2022