Suport pentru tranzitia spre maturitate

Suport pentru tranzitia spre maturitate

1. TITLUL PROIECTULUI: SUPORT PENTRU TRANZIȚIA SPRE MATURITATE

2. DENUMIREA BENEFICIARULUI: Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protectia Copilului Bacău

3. SCOPUL PROIECTULUI: Asigurarea tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi concomitent cu prevenirea instituţionalizării acestora și a persoanelor cu dizabilităţi din comunitate.
Scopul proiectului va fi atins prin construirea a 2 locuințe protejate și reabilitarea, modernizarea, dotarea și funcționarea unui centru de zi cu o capacitate de 40 de locuri în Municipiul Onești, județul Bacău.
Prin investițiile și activitățile propuse, proiectul va contribui la dezvoltarea rețelei de servicii sociale de tip centre de zi și locuințe protejate cu impact pe termen lung asupra diminuării riscului de instituționalizare a tinerilor.

4. OBIECTIVE SPECIFICE
Înființarea a 2 locuințe protejate pentru 12 tineri cu dizabilități aflați în sistemul de protecție, în termen de 20 luni de la semnarea conventiei de finanțare.
Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin construirea, asigurarea utilităților generale și specifice și dotarea celor 2 locuinţe. Acestea vor avea o capacitate de 6 locuri fiecare și vor facilita tranziția spre viața independentă și integrarea socială a 12 tineri cu dizabilități.
Înființarea unui centru de zi cu o capacitate de 40 de locuri, în Municipiul Onești, destinat tinerilor și persoanelor cu dizabilitati în vederea prevenirii instituționalizării în termen de 20 luni de la semnarea conventiei de finanțare.
Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin reabilitarea, modernizarea, asigurarea utilităților generale și specifice, dotarea și amenajarea unei clădiri existente și transformarea acesteia în centru de zi pentru persoane cu dizabilități. Beneficiarii centrului de zi vor fi atât persoane cu dizabilități aflate în îngrijirea familiei/asistent personal/asistent personal profesionsit din Municipiul Onești și comunitățile învecinate, cât și tinerii cu dizabilități din cele 2 (două) locuințe protejate înființate prin proiect.
Implementarea serviciilor sociale în noile structuri create prin proiect în termen de 22 de luni de la semnarea contractului de finantare.
Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin includerea locuințelor protejate și a centrului de zi în organigrama, statul de funcții și bugetul DGASPC Bacău (aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Județean Bacău), recrutarea, selecția și angajarea personalului, obținerea avizului de la ANPD, elaborarea metodologiilor și procedurilor de lucru, licențierea serviciilor sociale conform prevederilor legislative în vigoare, transferul tinerilor în locuințele protejate, admiterea beneficiarilor în centrul de zi, implementarea planurilor de individuale de intervenție.

5. REZULTATE:
– 1 clădire reabilitată, modernizată, dotată și funcțională pentru a asigurarea serviciilor de tipul centrului de zi,
– 2 locuințe protejate construite, avize și autorizații de funcționare obținute,
– 3 servicii sociale licențiate,
– 1 centru de zi și 2 locuințe protejate funcționale și integrate în structura DGASPC;
– creșterea numărului de locuințe protejate;
– creșterea numărului de centre de zi;
– optimizarea serviciilor privind tranzitia spre viata independeta acordate unui număr de 12 tineri cu dizabilități din sistemul de protecție specială a copilului; prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate.

6. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: Perioada de implementare este între data 20.02.2019 și data 30.11.2020.

7. VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE: Costul total eligibil al proiectului este de 1.873.595,65 lei, din care valoarea cheltuielilor nerambursabile este de 1.449.000,00 lei.